ISO Belgesinin Önemi

09.09.2019
ISO Belgesinin Önemi

ISO Belgesi; ISO ya da Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından başvuru yapan firmalara çeşitli başlıklar altında verilen sertifikalardır. Üretim, satış ve dağıtım konularında uzmanlaşan ticari işletmelerin uluslararası standartlarda faaliyet yürüttüğünü gösteren bu belgeler bağımsız ve akredite olmuş kuruluşlar tarafından başvurucu işletmelere verilir. ISO belgesinin alım sürecinde söz konusu bağımsız ve akredite kuruluş ISO belgesi kapsamındaki gereklilikleri yerine getirip getirmediğini ölçmek için işletmede bir takım test ve denetimler yapar. Denetim ve testlerden başarı ile geçen işletmelere belirli süreler için ISO belgeleri verilir.
ISO belgesinin süresi dolmadan önce belgeyi yenilenmek için işletmede uluslararası standartlara uyumun devam edip etmediği kontrol edilir. Sistemdeki eksiklikler giderilirken iyileştirmeler de yapılmak suretiyle işletmenin ISO belgesi uzatılır.

ISO belgesini almak isteyen firmaların sayısı hayli fazladır. Dışarıdan bakıldığında bir kâğıt parçası olarak görülse de söz konusu belge işletmeye hem maddi hem de manevi anlamda büyük getiriler sağlar. İşletmenin iç işleyişi ve hizmet sunduğu alanda daha verimli bir çalışma düzenine katkı sağlayan ISO; aynı zamanda müşteri, iş birlikçi ve tedarikçilerin gözünde firmanın saygınlığını arttırır. 
ISO belgeleri ile işletmelerin sağladığı en önemli fayda elbette uluslararası standartlara uygunluğun getirdiği karlılık ve verimliliktir. Zira ISO; standardın türüne bağlı olarak işletmede ortaya çıkan herhangi bir problemi minimize eder ve verimli çalışmayı mümkün kılar.

ISO Belgesi ve Toemkalite

Toemkalite; ISO belgesi ihtiyacı duyan işletmelerin belgelendirme başta olmak üzere her türlü aşamada danışmanlık hizmetini üstlenir. İşletmenizin uluslararası standartlara uygunluğunu en harika şekilde yerine getirmesini sağlarken pro aktif anlayışı ile test ve belgelendirme aşamasında karşınıza çıkacak problemleri önceden belirler. Bu anlayışı ile Toemkalite sertifikasyon sürecinde hız ve başarının anahtarı rolünü oynar.
İşletmenizin kısa süre içinde gerekli şartları sağlamasını ve ISO belgesi alarak dünyanın sayılı firmaları arasında rekabet edebilir duruma gelmesini istiyorsanız Toemkalite ile iletişime geçebilirsiniz. Sizlere kısa sürede etkin çözümlerle cevap verecek uzmanlarımız olası iş birliği ve çalışmalar üzerinde bilgilendirecektir. Toemkalite sayesinde ISO hayal değil!

Editör

Editör

devamı

Yorum Yaz

CAPTCHA code